Reklamační politika

1. Vytiskněte a vyplňte prosím tento Formulář vrácení a vložte ho do balíku.

2. Předměty odešlete na níže uvedenou adresu:
NAHEVERU classic car Ltd.
Beranových 140
199 00 Praha
Česká republika

3. Pošlete své zboží s neporušeným štítkem spolu s pořadovým číslem

4. Zahrňte instrukce o tom, jak bychom měli zpracovat návratnost (např. náhrada, výměna za jiný produkt, vrácení peněz, atd.)

5. Při výměně prosím objasněte alternativní produkt zadáním čísla položky (Všimněte si, že výměna musí být pro příslušné produkty stejné nebo nižší hodnoty)